Advarsel: GB Kapital Ltd / GB Formation Ltd

Et etablererselskap med navn GB Kapital Ltd / GB Formation Ltd har i løpet av de siste dager sendt brev til tilsynelatende alle NUF-selskap i Norge. Brevet gir inntrykk av at skjema 421 J må leveres til engelske myndigheter innen 7 juli 2005. Det varsles voldsomme tvangsbøter ved levering for sent. GB Kapital tilbyr seg å ordne dette og forestå oppfølging av selskapet i England. Vedlagt ligger en faktura som må betales i løpet av få dager.

Dette er et rent svindelforsøk. Det finnes intet skjema ”421 J”. Derimot finnes det et skjema 42 som er fastsatt med hjemmel i § 421 J i Income Tax Act 2003. Dette skjema skal leveres under visse helt spesielle forutsetninger – nemlig ved transaksjoner av aksjer og andre verdipapir til ansatte i UK i selskapet.

Nystiftelse der director eller secretary tegner aksjer, kan bli regnet som slik aktivitet ettersom disse roller regnes som ansatte etter Income Tax Act selv om de ikke hever lønn. Men så lenge director eller secretary ikke har aktivitet i UK (styremøter i England, representasjonsoppdrag for selskapet i England eller liknende) regnes de ikke som ”ansatte” i UK. Dette fremgår for såvidt verken av skjemaet eller av veiledningen, men vi avklarte dette med engelske myndigheter den gang Income Tax Act ble vedtatt i 2003.

Det absolutt store flertall av NUF-selskaper skal altså overhode ikke levere skjema 42. De som skal vil normalt få skjemaet tilsendt fra Inland Revenue.

Disse forhold er selvsagt kjent for GB Kapital. Vi slutter oss derfor Høyesterettsadvokat Hallvard Austlids anbefaling om å anmelde firmaet. Du kan lese hans kommentarer her.

For øvrig synes vi dette godt illustrerer farene med å bruke tilfeldige etablererfirma til stiftelse av NUF eller andre selskapstyper. Bruk advokater eller autoriserte jurister som er underlagt betryggende kontroll og etiske retningslinjer – og som også vet hva de gjør.