Aksjeselskap uten aksjekapital

Ønsker du aksjeselskapenes sikkerhet, seriøsitet og andre fordeler, men mangler kr 100 000 i aksjekapital? Stron Group Ltd bistår med å registrere og sette opp det som raskt er i ferd med å bli Norges mest populære selskapsform – NUF – norskregistrert utenlandsk foretak. Dette er engelske aksjeselskap som registreres og får fullt organisasjonsnummer både i England og Norge.

Et engelsk aksjeselskap kan stiftes nærmest uten innskudd av aksjekapital. Slike selskap vil gi samme sikkerhet for eiere, men aksjekapitalen kan settes helt ned til kr 1. Aksjekapitalen behøver ikke være fullt innbetalt eller kan innbetales med tinginnskudd uten revisorbekreftelse – og disse selskapene vil normalt være fritatt for revisjonsplikt.

Du kan lese mer om denne typen selskaper ved å velge “NUF” fra menyen til venstre på siden eller gå direkte hit

Vi bistår også med andre type selskapsstiftelser i og utenfor EU, og vi bistår etablerte internasjonale selskaper med juridiske spørsmål innen selskapsrett, finans og kontraktsrett.

Dersom du har spørsmål eller bare ønsker å diskutere hvilke muligheter vi kan tilby deg, kan du kontakte oss på servicenummer 02435 eller (e) support_no@stron-group.com.