Åpningstider i påsken – Stron group (Norway)

Oslokontoret:

Vårt Oslokontor har åpent hverdager 9:30 – 16:00 men vil ha noe redusert bemanning i perioden 10 april – 19 april.

Londonkontoret:

Vårt Londonkontor har redusert bemanning i perioden 10 – 20 april. I denne perioden vil den kunne være korte perioder der telefoner ikke kan besvares. I så fall kan henvendelser rettes direkte til vårt Oslokontor.