Privacy Policy

This Privacy Policy governs the manner in which Panlegis collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the www.Panlegis.com website (“Site”). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Panlegis. Personal identification information We may collect personal identification information from Users in a variety [...]

Hvordan omgjør jeg et AS / enkeltpersonforetak til et NUF?

Du kan ikke direkte omdanne et norsk selskap (f eks aksjeselskap, DA, ANS eller enkeltpersonforetak) til et NUF. Årsaken er at selskapene er hovedregistrert i ulike jurisdiksjoner. Det man normalt gjør i slike situasjoner, er derfor å overføre alle aktiva og passiva i det gamle selskap til et nystiftet LTD/NUF. Deretter oppløses det tidligere selskapet [...]

Hvor lang tid tar det å registrere et NUF?

Vi benytter oss i dag av et elektronisk system som gjør at vi kan registrere selskapet i England på 1-3 dager. Normalt tar registreringen faktisk ikke mer enn 3-6 virketimer. I Norge er behandlingstiden noe lenger; Foretaksregisteret bruker normalt 10-12 dager på å ferdigbehandle registermeldingen, men behandlingstiden varierer noe.

Hva skjer med MVA-registrering?

Ditt NUF/LTD kan registreres i merverdiavgiftsmanntallet på samme måte og på samme vilkår som et norsk AS. Vi krysser standardmessig av på “nei” vedrørende MVA-registrering. Ditt nye firma vil være et nytt rettsubjekt, uansett om du starter ny virksomhet eller viderefører gammel, og for MVA-registrering må ditt firma ha omsatt for minst kr 50 000 [...]

Hvordan blir jeg registrert som ansatt i mitt firma?

Ditt LTD/NUF kan ansette deg eller andre. En slik ansettelse må registreres i det såkalte Aa-registeret. Vi krysser rutinemessig av “nei” på ansatte i registermeldingen til Brønnøysundsregistrene. Du kan manuelt endre dette – men normalt er den enkleste måten å først vente til du mottar firmaattest og organisasjonsnummer i retur, og deretter gå inn på [...]

Hva inneholder oppfølgingspakken?

Vår ordinære oppfølgingspakke innebærer at vi gir selskapet en kontoradresse i England, stiller som Company Secretary og sørger for innsendelse av lovpålagte skjema. Vår oppfølgingspakke er basert på at du skal kunne drive ditt selskap på vanlig måte i Norge – som et norsk AS – uten å måtte tenke på innleveringer i England. Vi [...]

Må aksjekapitalen innbetales?

I engelske “private companies limited by shares” (ltd-selskap), behøver man ikke innbetale kapitalen på stiftelsestidspunktet. Du finner en lengre artikkel om dette på våre sider

Hva er en Company Secretary?

Company Secretary er en rolle som ikke er kjent fra norsk selskapsrett, men som alle firma i England p.t. er pliktige å ha. Company Secretary (ofte oversatt til styresekretær eller selskapssekretær) har blant annet ansvaret for å føre aksjonærregister og sørge for visse meldinger til engelske myndigheter, men de nærmere oppgaver er ikke definert i [...]

Hva må leveres for mitt NUF årlig?

Dersom du har en oppfølgingspakke gjennom oss, vil vi sørge for alle innleveringer i England. Mange av disse skjema gjelder rent tekniske saker som du normalt ikke behøver å tenke på. De viktigste papirer vi leverer er annual return, som er en årlig oppdatering av selskapets detaljer – herunder eiere og ledelse – og annual [...]

Kan norske myndigheter stille strengere krav til NUF?

Etableringsfriheten innen EU / EØS medfører at norske myndigheter ikke kan stille strengere krav eller tilby mer ufordelaktige vilkår til NUF enn til en norsk aksjeselskap. Våre NUF vil ha en lovbeskyttet rett til å få norsk organisasjonsnummer, MVA-registrere seg og drive virksomhet i Norge på lik linje med norske aksjeselskap. Samtidig er de pliktige [...]