Useriøse NUF-selgere skaper problemer – Stron group (Norway)

Dessverre finnes det i dag enkelte aktører som tilbyr LTD / NUF i Norge som ikke alle er like seriøse. Dette er selvsagt et problem innen alle bransjer, men fordi LTD / NUF trenger profesjonell oppfølging i England (eller annet hjemland) kan konsekvensene av å benytte useriøse aktører, bli betydelige. I verste fall risikerer styremedlemmer […]

NUF BEHOLDER REVISJONSFRITAKET! – Stron group (Norway)

Det har i lang tid vært spekulert om NUFs fritak for revisjonsplikt ville bortfalle. Stron og Juristfirmaet Claes Zangenberg har på bakgrunn av den pan-europeiske utvikling ansett dette som usannsynlig. Som offisiell høringsinstans har vi gitt råd til både Skattedirektoratet og Finansdepartementet. Vår holdning har hele tiden vært at NUF er en selskapsform som har […]

NUF og innsendelse av regnskap – Stron group (Norway)

Fra og med i år må som vi tidligere har skrevet, NUF levere regnskap til Regnskapsregisteret. Frist for innlevering er 31 august (evt utsatt frist ved elektronisk innlevering). Etter vårt syn er plikten til innlevering av regnskap en meget stor fordel for NUF-selskapene, ikke minst fordi dette må forventes å gjøre kredittinformasjon for NUF lettere […]

Stortinget debatterer norske AS-light – Stron group (Norway)

Stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner (H), Ulf Leirstein (FrP), Hans Olav Syversen (KrF) og Lars Sponheim (V) fremmet 29 mars 2005 forslag om et forenklet regelverk for små aksjeselskap. I sitt forslag – som vier betydelig oppmerksomhet til de store fordeler som ligger i driften av NUF, både i forhold til norske aksjeselskap og enkeltpersonforetak – […]

NUF i 2006 – Stron group (Norway)

Vi mottar stadig henvendelser fra personer som lurer på om NUF fortsatt er lønnsomt etter 31/12-2005. Det enkle og fulle svar er “ja”. Det har ikke skjedd noen forandring i forhold til reglene rundt NUF, verken selskapsrettslig eller skatterettslig, fra 2005 til 2006. Det gjaldt riktignok en rekke skattemessige overgangsregler frem til 31/12-2005. Blant annet […]

Nye artikler