Egne etableringssider

Juristfirmaet Claes Zangenberg har etablert egne sider for firmaregistrering. Registrering av foretak og styrearbeid har utviklet seg til å bli en viktig del av vår virksomhet. Vi har derfor etablert disse sidene med særlig informasjon om denne typen bistand. Klienter som ønsker annen juridisk bistand, finner fortsatt våre hovedsider på zberg.com.

På våre nye sider under domenet selskaper.com, finner du informasjon om ulike typer selskapsformer i Norge og internasjonalt. Du finner også informasjon om hvordan vi kan bistå deg med å sette opp en selskapsstruktur som ivaretar dine interesser og behov.

Du kan alltid kontakte oss direkte på (t) 22 562730 eller på (e) claes@zberg.com for mer informasjon.