Endringer i reglene for dormant accounts

Engelske myndigheter gjennomfører visse mindre endringer i reglene for hvilke selskap som kan innlevere dormant accounts. Reglene kan medføre at selskap som er aktive kun i Norge, likevel må sende et forenklet regnskap i England. Regnskapet vil i så fall kun vise overskudd i Norge som et konsernbidrag og for øvrig være sovende som i dag. Juristfirmaet Claes Zangenberg følger saken videre.