Engelsk skattefritak i 5 år

Denne artikkelen omhandler detaljer rundt skatt i England. For å unngå å unødvendig bekymre lesere, understreker vi at reglene i så måte normalt er veldig enkle; ditt NUF-selskap skatter kun til Norge og dersom du har en oppfølgingsavtale gjennom oss vil vi ta oss av nødvendige meldinger til engelske skattemyndigheter. Nedenfor skal vi likevel gi en gjennomgang av enkelte detaljspørsmål og særlige skattemessige situasjoner f eks der selskapet har aktivitet i England.

Enkelte leverandører av NUF markedsfører som et særskilt salgsargument at de skaffer engelsk skattefritak i 5 år. Vi får fra tid til annen henvendelser på om vi gjør det samme.

Svaret er ja – og nei. Ingen NUF-leverandør kan garantere skattefritak eller fritak for plikt til å levere selvangivelse i England uten å kjenne til detaljer rundt selskapet. Normalt vil et selskap som ikke er skattemessig hjemhørende i England, være helt fritatt fra plikten til å levere selvangivelse der (og selvsagt også fritatt for å skatte i England). Dette gjelder praktisk talt alle selskap vi stifter. Det vi gjør som Company Secretary i slike saker er å gi en beskjed til engelske skattemyndigheter om at selskapet er eid av personer skattemessig bosatt i Norge og at selskapet ikke har virksomhet i England. Engelske skattemyndigheter vil da normalt registrere selskapet som dormant (uten virksomhet) i sine systemer – men de nøyaktige prosedyrer for dette beror i noen grad på hvilket skattekontor og hvilken saksbehandler man er tildelt. Noen ganger vil f eks engelske skattemyndigheter be om å få oversendt en attest fra ditt lokale likningskontor i Norge som viser at selskapet skatter her i Norge.

Dersom selskapet derimot har personer i styret som ikke er skattemessig bosatt i Norge, dersom selskapet har virksomhet utenfor Norge samt i visse andre situasjoner, er det likevel ikke gitt at selskapet skattemessig vil bli ansett som hjemhørende i Norge. Dette gjelder ikke spesielt for NUF – det tilsvarende vil kunne gjelde for norske aksjeselskap i samme situasjon. Skatteavtaler medfører at man ikke behøver å bekymre seg om noen dobbelt beskatning – og alle inntekter fra fast driftssted i Norge skal normalt skattelegges her. Men i disse sakene kan man risikere at engelske myndigheter krever at selskapet innleverer selvangivelse i England. I disse sakene spiller vi – i motsetning til enkelte andre leverandører av NUF-selskap i Norge – med helt åpne kort overfor engelske skattemyndigheter. Det kan medføre en mindre økning i plikt til innsendelse av dokumenter til engelske myndigheter, men med å være åpen rundt dette i stedet for å også søke å registrere disse selskap som dormant, risikerer man betydelig mindre problemer ved evt senere kontroll.*

Det som under en hver omstendighet er en meget dårlig løsning, er om du benytter en NUF-leverandør som uten videre innleverer engelsk selvangivelse for ditt selskap. Dessverre er dette meget vanlig – så vidt vi er kjent med er det kun Advokatfirmaet Varjag og vårt firma som kommuniserer selskapenes skattemessige særstatus til Inland Revenue. Selv om disse andre firma fyller inn selvangivelse med null i omsetning, er dette formelt feil for den store majoritet av NUF-selskap som overhode ikke er skattemessig hjemhørende i Enland. Konsekvensene av slik feilregistrering kan være betydelige i form av etterfølgende rot og papirarbeid, ettersom man da sier seg underlagt engelsk skattelovgiving. Formelt sett skulle man da ha levert selvangivelse for aktivt selskap og med korrekte omsetningstall oppgitt – og deretter krevd fradrag for skatt betalt utenfor England.

*) Vær oppmerksom på at selskap med særlig kompliserte skattemessige statuser ikke i utgangspunktet omfattes av vår ordinære oppfølgingspakke – har du virksomhet i England, engelske styremedlemmer o.a. vil saken normalt bli håndtert på en case-to-case basis av vårt Londonkontor.