Er NUF virkelig lovlige?

NUF er enkle å stifte og rimelige å drive. Mens stiftelse av norske aksjeselskap krever kr 30 000 i aksjekapital, og revisorbekreftelse ved stiftelsen, kan våre NUF stiftes uten innbetaling av aksjekapital og uten revisjonsplikt. Pr i dag er det heller ikke noen plikt til årlig revisjon av regnskap, slik som for norske aksjeselskap.

Våre NUF er hovedregistrerte i England, og er derfor beskyttet av etableringsfriheten innenfor EØS. Norske myndigheter kan derfor ikke nekte å godta registrering av slike selskap, og de kan heller ikke pålegge de byrder som norske aksjeselskap ikke har.

NUF hovedregistrert i England, kan også dra fordel av den fleksible engelske selskapsrett – og f eks treffe fortløpende styrevedtak om utbytte gjennom hele året.