Etabler selskap i Estland

Vi kan nå bistå med å stifte Osaühing (OÜ) selskaper i Estland. Dette er en type aksjeselskap som er meget godt egnet for små og mellomstore bedrifter. Den frie flyt av varer og arbeidskraft internt i EØS området, gjør at mange bedrifter kan ha stort utbytte av å etablere seg i de nye EU-landene med tanke på utleie av arbeidskraft.

Vi har nå bistått enkelte klienter i prosessen med å sette opp slike selskap, og har funnet gode samarbeidspartnere i Estland. Et OÜ-selskap må ha en aksjekapital på minst EEK 40 000 (NOK 21 000). Minste pålydende pr aksje er EEK 100 (NOK 53). Selve registreringen forutsetter personlig fremmøte i Tallin.

Kontakt Claes Zangenberg via v[rt sentralbord på (t) 02435 for ytterligere informasjon