Feil i brev fra Oslo likningskontor til NUF – Stron group (Norway)

Oslo likningskontor har sendt ut brev til alle NUF-selskap stiftet på slutten av 2005. Brevet redegjør generelt om plikten til å levere selvangivelse for selskap som kun har hatt virksomhet en del av fjoråret.

Brevet inneholder i tredje avsnitt setningen “selskapet har plikt til å ha revisor”. Dette vil for de aller fleste NUF-selskap være feil. Pr i dag inntrer revisjonsplikten ved en omsetning på over kr 5 millioner p.a. Oslo likningskontor er nå kjent med feilen.

For øvrig er fristen for innlevering av selvangivelse for selskap som opplyst i brevet 31. mai dersom denne leveres elektronisk. Leveres selvangivelse i papirformat, er fristen 31. mars. Ved selvangivelsen må vedlegges utfyllt næringsoppgave.