Hva er fordelene med NUF?

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Dette er selskap som er hovedregistrert utenfor Norge, men som deretter registreres i det norske Foretaksregister, og får eget organisasjonsnummer i Norge. Våre ordinære NUF er hovedregistrert i England som ltd-selskaper (private limited companies).