Hva er fritaksmetoden?

Vi får stadig henvendelser fra klienter som ønsker mer informasjon om den såkalte ”fritaksmetoden” for skatt på utbytte og gevinst av aksjer.

Begrepet har sammenheng med de nye regler for aksjonærbeskatning som utgjør en del av den nye skattereformen. Grunnprinsippet i denne er at private aksjonærer skal beskattes for utbytte og gevinst ut over en viss sats, mens selskapsaksjonærer ikke skal beskattes for dette.

Disse regler medfører at visse aksjonærer kan ha et ønske om å legge et holdingselskap mellom seg selv og driftsselskapet. Dette gjelder primært aksjonærer som ønsker å anvende hele eller deler av utbyttet til reinvesteringer.

Den nærliggende løsning på disse skattemessige utfordringer, er å overføre privateide aksjer til et aksjeselskap. Et slikt selskap kan også være et utenlandsk aksjeselskap innenfor EØS området – slik som våre LTD / NUF selskaper.

En overføring av aksjer fra privat til selskap vil dog meget rakst kunne utløse skatteplikt på en evt gevinst. Det er vedtatt en overgangsordning som medfører at visse grupper aksjonærer har mulighet til enkelte skattefrie overføringer til selskapsaksjonærer. Klienter som har spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med tilpasning til de nye skatteordninger, kan kontakte Claes Zangenberg på (t) 23 270500 / (e) claes@zberg.com