Hva kan jeg kalle selskapet?

NUF-selskapene er fullt ut lovlige. Norske myndigheter er pålagt å godta registrering av slike selskap som et ledd i etableringsfriheten innen EU / EØS. I den såkalte Centros-dommen fra 1999 ble det klart slått fast at EØS-borgere kan velge hvilket land de ønsker å registrere sitt selskap, uavhengig av hvor dette selskapet senere skal drive virksomhet.