Hva må leveres for mitt NUF årlig?

Dersom du har en oppfølgingspakke gjennom oss, vil vi sørge for alle innleveringer i England. Mange av disse skjema gjelder rent tekniske saker som du normalt ikke behøver å tenke på. De viktigste papirer vi leverer er annual return, som er en årlig oppdatering av selskapets detaljer – herunder eiere og ledelse – og annual accounts – som er selskapets regnskap i England. I tillegg leverer vi en bekreftelse til engelske skattemyndigheter om at ditt selskap er skattemessig hjemhørende i Norge. De fleste av disse innleveringer ordner vi uten at du behøver å signere, men enkelte skjema må du som leder av firmaet selv signere. Du vil da få en mail av oss med en link til våre meget brukervennlige onlinesystem. Det eneste du behøver å tenke på er derfor å holde oss oppdatert om dine kontaktdetaljer – herunder epost.

Når det gjelder innleveringer i Norge, vil du normalt ha samme plikter til innleveringer som et norsk aksjeselskap. Dette medfører at du eller din regnskapsfører må sende inn årsregnskap til regnskapsregisteret og selvangivelse samt næringsoppgave 2 til likningsmyndighetene. NUF er i skrivende stund fritatt for innlevering av aksjonæroppgave.