Hva med skatt i England?

Forutsatt at selskapet ikke har virksomhet utenfor Norge, og eies og drives av personer skattemessig bosatt i Norge, skal selskapet kun skatte hit. For kunder som velger en oppfølgingspakke gjennom oss, vil vi i disse situasjoner sende en melding om selskapets situasjon til engelske skattemyndigheter. Da vil selskapet normalt bli fritatt for å levere selvangivelse i England, men fra tid til annen krever engelske myndigheter fremlagt en attest fra det lokale likningskontoret i Norge som dokumentasjon.