Hvordan avvikler jeg et norsk aksjeselskap?

Avvikling av et norsk AS er normalt en enkel prosess, men visse standarder må følges for at avviklingen skal være lovlig.

1. Det må avholdes en generalforsamling og lages en kort generalforsamlingsprotokoll som viser at det er besluttet oppløsning av selskapet. I denne protokollen skal det også fremgå valg av et avviklingsstyre. Det kan være samme som dagens styre. Meldingen om oppløsning sendes Brreg (gjerne via altinn).

2. Din regnskapsfører vil lage en fortegnelse over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser – og avviklingsstyret gjør opp balansen med tanke på avviklingen. Denne balansen bekreftes av revisor.

3. Etter minst to måneder sendes en egen slettemelding.

Prosessen er således meget enkel, selv om den formelt sett er todelt. Oppstillingen overfor inneholder kun de grove trekk i prosessen. For selskap med flere aksjonærer eller andre forhold som kan komplisere avviklingen, oppfordres eiere og styre til å søke egen rådgivning. Vær oppmerksom på at det ved avvikling av aksjeselskap kan påhvile et visst personlig ansvar på blant annet medlemmer av avviklingsstyret.