Hvordan er skatteregler for NUF i Norge?

Skattereglene for de NUF vi stifter, tilsvarer skattereglene for norske aksjeselskap. Forutsetningen er at selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge – og det vil det normalt være dersom det har hele sin virksomhet her og er eid og drevet av personer bosatt i Norge. I disse situasjonene er de NUF vi stifter, garantert gjennom EØS-avtalen ikke å bli stilt skattemessig mindre gunstig enn norske aksjeselskap.

At selskapet skattelegges som et norsk AS, innebærer at selskapets alminnelige skatt på overskudd er 28%. Utbytte fra selskapet skattelegges ut over et skjermingsbeløp basert på din kostpris. Fra 1/1-2006 kan både de NUF vi stifter og norske AS ta ut skattefritt utbytte fra andre aksjeselskap og oppnå skattefri gevinst ved salg av aksjer i andre selskap. For mange er derfor våre NUF eller norske aksjeselskap, velegnet som holdingselskap.

I England betaler LTD/NUF-selskapene ikke skatt ettersom selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge. Unntak kan tenkes f eks dersom selskapet har aktivitet i England.