Hvordan innbetaler jeg midler til selskapet?

Aksjer som du har tegnet ved stiftelsen og som du ønsker å gjøre opp overfor selskapet, betaler du normalt til selskapets konto her i Norge. Det er i så måte ingen forskjell innbetalt til NUF’et og til LTD’et.

Dersom selskapet har ytterligere behov for midler kan dette enten gjøres ved å utvide aksjekapitalen – eller tildele flere aksjer innenfor den autoriserte kapital dersom denne er høyere enn det som hittil er tegnet. I våre standard vedtekter har styret normalt rett til å tildele slik aksjer i en begrenset periode som kan forlenges med generalforsamlingsvedtak. Husk at endring av aksjekapital eller tildeling av aksjer, skal rapporteres til engelske myndigheter. Vi bistår etter nærmere avtale med dette.

Et alternativ som mange velger, er å la selskapet låne midler fra aksjonæren(e). Når selskapet senere tjener penger, kan lånet normalt tilbakebetales uten at det utløser noen skattemessig gevinst hos lånegiver.