Innsendelse av årsregnskap

Med virkning fra 1 januar 2006 vil alle regnskapspliktige foretak være pliktige å innsende regnskap til Regnskapsregisteret. Det tidligere unntak for små foretak oppheves. Dette medfører at også NUF-selskap må sende inn regnskap til Regnskapsregisteret fra denne dato.

Departementet har i forskrift av 17 juni 2005 nr 598 vedtatt å oppheve § 1-1 i forskrift av 16 desember 1998 nr 1234. Det innebærer at alle regnskapspliktige selskap, også må innsende regnskapet til Regnskapsregisteret ved Brønnøysundregistrene. Fristen for dette er pr i dag 1 august hvert år. Det er antatt at dette ikke medfører noen merkostnad for NUF-selskapene, som allerede i dag er pliktige å utarbeide slike regnskap, men som tidligere ikke har behøvd å innsende disse med mindre de hadde mer enn 50 ansatte (gj.snitt årsverk), NOK 60 millioner i salgsinntekt eller mer enn NOK 30 millioner i balansesum.

Første dato for innsendelse av slikt regnskap, blir da 1 august 2006. Regnskapet som da skal innsendes, er regnskapet for 2005.

Forsikriften innebærer ingen endringer i forhold til revisorplikt. I skrivende stund har NUF-selskap revisorplikt først når driftsinntekter overstiger NOK 5 millioner. For nærmere informasjon om revisorplikten henvises til andre artikler på disse sider.