Jeg har blitt oppringt av en regnskapsfører som sier han er spesialist på NUF. Skal jeg si ja?

De fleste regnskapsførere ringer ikke rundt og tilbyr sine tjenester. Dersom du har blitt oppringt av en regnskapsfører, er det gjerne et tegn på at han eller hun har alt for lite å gjøre. Det er vel ofte i seg selv et dårlig tegn.

Når en regnskapsfører hevder å være ekspert på NUF, er det dessuten en del ting du bør forsikre deg om. For det første bør du undersøke personens kvalifikasjoner. De fleste NUF er avdelinger av engelske ltd-selskap. En ”ekspert” på regnskap for slike selskap må antas å ha omfattende utdannelse innen engelsk regnskap og selskapsrett. Spør ham eller henne hvor i England de har studert, hvor lenge og hvilken grad de har tatt. Hvis de ikke har studert i England, spør hvordan de likevel kan fremstille seg som eksperter på engelske selskaps avdelinger i utlandet. Svarer de at man ikke trenger spesiell kunnskap om engelsk selskapsrett, så er det for det første merkelig at de kan fremstille seg som ”eksperter” – og for det andre vitner det om svært mangelfull forståelse av temaet. Utbetaling av utbytte fra et LTD/NUF, skjer for eksempel formelt sett fra det engelske selskapet.

Generelt viser det seg at disse personer som aktivt ringer rundt å tilbyr sine tjenester, dessverre ikke er ”eksperter”. De er vanlige regnskapsførere som forsøker å komme seg inn på en spesiell (og etter hvert attraktiv) nisje av selskap. Det er selvsagt helt greit, men man bør være skeptisk til personer som fremstiller seg som ekspert uten formelle kvalifikasjoner.

Valg av regnskapsfører bør ikke være en passiv hendelse. Du bør ikke velge den første og beste som ringer deg. Gå gjerne aktivt ut og hent inn tilbud og oversikt over kvalifikasjoner. De som åpent og ærlig sier at de ikke har ekspertise på NUF-selskap, kan likevel være meget dyktige regnskapsførere så fremt de er villige til å ta seg tid til å finne frem informasjon – f eks ved å kontakt oss eller andre som til daglig jobber med NUF.

Stron kan også anbefale kontakt med regnskapsførere som har jobbet lenge med regnskap for NUF og som dermed har opparbeidet, om ikke ekspertise, så i alle fall betydelig erfaring.