Jeg har brukt en annen leverandør og nå er mitt selskap slettet. Hva gjør jeg?

Manglende innlevering av dokumenter i England, kan resultere i dagbøter og i verste fall sletting av ditt selskap. Dessverre en det en del useriøse NUF-aktører som har forsømt slike plikter for sine klienter.

Hvis ditt selskap er i fare for å bli slettet i England, kan vi bistå med å utarbeide de dokumenter og skjema som kreves for å komme a jour i forhold til engelske myndigheter. Prisen vil variere avhengig av arbeidsmengde, men ofte kan vi gjøre dette til ordinær pris for årlig oppfølgingspakke.

Hvis ditt selskap allerede er slettet, kreves en del arbeid for å få dette gjenpopplivet (“restored” ). Ved sletting fryses selskapets aktiva, og videre drift kan være ulovlig både i England og Norge. Du kan da også bli pålagt personlig ansvar for evt selskapsforpliktelser. I verste fall tilfaller selskapets aktiva engelske myndigheter. Våre jurister ved vårt London-kontor kan bistå med full gjenoppliving av selskapet for High Court / Company Court. Kostnadene vil variere – ta kontakt for et anslag.