NUF i 2006 – Stron group (Norway)

Vi mottar stadig henvendelser fra personer som lurer på om NUF fortsatt er lønnsomt etter 31/12-2005. Det enkle og fulle svar er “ja”. Det har ikke skjedd noen forandring i forhold til reglene rundt NUF, verken selskapsrettslig eller skatterettslig, fra 2005 til 2006.

Det gjaldt riktignok en rekke skattemessige overgangsregler frem til 31/12-2005. Blant annet en særlig “Overgangsregel E” som medførte at enkelte transaksjoner måtte gjennomføres før denne dato for å unngå potensiell gevinstbeskatning ved overføring fra privat hånd til et LTD/NUF eller et norsk AS. Men dette påvirker ikke de skattemessige og selskapsmessige fordeler ved å etablere LTD/NUF.

Ved å opprette et NUF som holdingselskap, unngår du i stor grad utbytte- og gevinstbeskatning. For mange innebærer dette store skattefordeler. Disse gjelder uansett om selskapet etableres før eller etter 31/12-2005. Dersom du sitter på aksjer med urealisert gevinst, bør du dog kontakte våre jurister for å få grundig forklart konsekvensene av overføring til et nystiftet holdingselskap. Vi bistår deg med å planlegge slike transaksjoner, så du kommer mest mulig gunstig ut.

Når det for øvrig gjelder andre fordeler ved LTD/NUF, som fritak både for revisjonsplikt og fritak fra de norske krav til høy aksjekapital, har det ikke skjedd noen endringer fra 2005 til 2006. Et LTD/NUF kan fortsatt stiftes med en aksjekapital ned mot kr 1, og disse selskaper er fortsatt garantert minst like store rettigheter som norske AS.

Kontakt oss på (t) 21985999 for mer informasjon.