NUF og innsendelse av regnskap – Stron group (Norway)

Fra og med i år må som vi tidligere har skrevet, NUF levere regnskap til Regnskapsregisteret. Frist for innlevering er 31 august (evt utsatt frist ved elektronisk innlevering).

Etter vårt syn er plikten til innlevering av regnskap en meget stor fordel for NUF-selskapene, ikke minst fordi dette må forventes å gjøre kredittinformasjon for NUF lettere tilgjengelig, og derfor også trolig bedre kredittilgangen for disse firma.

For selskap som er skattemessig hjemhørende i Norge (dette vil gjelde det store flertall av våre kunder) skal det regnskap som innsendes, omfatte tall for hele selskapet – herunder omsetning utenfor Norge. Har du ikke hatt omsetning utenfor Norge, vil altså normalt filialens regnskap i seg selv være tilstrekkelig. Du trenger ingen kopier av dormant regnskap innlevert i England.