HÅNDBOK I NUF

ISBN 978-82-92944-00-4
Author: Claes Zangenberg, Cand jur

Table of content

  Forord  
iii
  Innholdsfortegnelse  
v
1. NUF, en suksesshistorie  
1
2. Hva er NUF?  
4
3. Engelske limitedselskap som erstatning for norske AS  
7
4. Etableringsfrihetens geniale likebehandlingsgaranti  
9
5. Forholdet mellom et NUF og hovedselskapet  
11
6. Valg av foretaksnavn  
13
7. Eget styre i Norge  
16
8. Firmaattestene  
18
9. Moralske kommentarer  
20
10. Oppstarten i utlandet  
23
11. Registrering av NUFet (den norske filial)  
26
12. Ledelsen i Norge  
28
13. Signaturrett  
30
14. Selskapets adresse i Norge  
31
15. Registrering i andre register  
33
16. Bruk profesjonell leverandør  
35
17. Selskapets styre i utlandet  
38
18. Ansvar som påligger styret i England  
40
19. Innleveringsplikter i England  
42
20. Eierskap i NUF  
45
21. Innleveringsplikter i Norge  
47
22. Ansvar som påligger styret i NUF  
49
23. Søksmål som involverer NUF  
52
24. Opphør eller konkurs i Norge  
54
25. Opphør i England  
59
26. APPENDIKS  
63
       

[see this index in English]

Stron Publishing, Håndbok for NUF 2008