Priser – panLegis (Norway)

Priser for stiftelse av norske selskaper. Prisene inkluderer utarbeidelse av alle stiftelsesdokumenter, herunder protokoller og vedtekter. Dokumentene utarbeides på bakgrunn av våre standarddokumenter. Ønskes særlige tilpasninger, vil arbeid med dette bli fakturert i hht gjeldende timepris. Enkelte selskapstyper forutsetter at det foreligger revisorbekreftede balanser og oppdragsaksept – det samme gjelder gebyrer til Foretaksregisteret. Dette kan ordnes gjennom oss, men kommer i tillegg til oppgitte priser. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 02435 dersom du har spørsmål.

Stiftelse av norsk aksjeselskap.
Pakken inkluderer et ferdig stiftet norsk aksjeselskap. For denne pakken må du stille NOK 100 000,- i aksjekapital. Vi ordner med alle registermeldinger og utarbeidelse av alle protokoller fra stiftelsesmøter, vedtekter osv. Vi formidler kontakt med revisor og tilser at det foreligger en revisorbekreftelse.
Pris: NOK 3 900 i salær (inkl revisorutgifter)*.

Stiftelse av ansvarlig selskap.
Pakken inkluderer et ferdig stiftet norsk DA / ANS. Vi sørger for selskapsavtale og deltakeravtale som oppfyller lovens krav, samt registrering av selskapet. Vi formidler kontakt med revisor og regnskapsfører om ønskelig.
Pris: NOK 2 900 i salær.

Registrering av enkelpersonforetak.
Vi tilser korrekt registrering av ditt ENK.
Pris: NOK 770 i salær.

For mer informasjon kan du kontakte oss ved å fylle ut dette skjema, eller på (t) 02435 (f) 21986979 (e) kundeservice@stron-innovative.com.

*) Inkluderer nødvendige revisorbekreftelser ved stiftelsen gjennom vår revisorkontakt. I tillegg kommer gebyr kr 6 000 fra Foretaksregisteret.