Skattemessig EU-revolusjon

Med en uttalelse av 7 april 2005 ga EF-domstolens generaladvokat nasjonale skattemyndigheter en betydelig hodepine. Saken gjelder spørsmålet om muligheten til å skattemessig la underskudd i ett land, komme til fradrag i et annet.

Det britiske firmaet Marks & Spencer satset for noen år siden betydelig på etablering i en rekke europeiske land. Etableringen gikk på ingen måte som planlagt, og det ble opparbeidet betydelige underskudd. Samtidig gikk selskapet godt i hjemlandet. Marks & Spencer ønsket å avgi konsernbidrag i England, med tilsvarende skattemessig fradrag. På samme måte som norske myndigheter, nektet britiske skattemyndigheter dette.

Marks & Spencer hevdet at en nektelse av dette, er i strid med den frie etableringsretten i EU/EØS området. Ett av hovedargumentene i så måte var at nasjonale myndigheter på den måten gjorde etableringer nasjonalt mindre risikofylte og således mer fordelaktige enn etableringer i andre EU/EØS-land.

Den 7 april 2005 ga altså EF-domstolens generaladvokat Marks & Spencer medhold. Forutsatt at dette også blir utfallet av den endelige dom – og mye tyder på dette – medfører det at ingen EU eller EØS-land kan begrense retten til å konsolidere skattemessige resultater over landegrensene. Et slikt resultat vil medføre betydelig redusert skatteinngang for mange land, og vil presse frem omlegging av de nasjonale skattesystemene. Enkelte medlemsland, herunder Danmark, har allerede varslet tilpasninger.

For våre internasjonale klienter, medfører endringen en vesentlig redusert etableringsrisiko. Vi står til rådighet for mer informasjon.