Stron ny teknisk partner for foretaksregisteret – Stron group (Norway)

Det innføres ny aksjelovgivning i England. Formelt sett trådte loven i kraft 2006, men overgangsregler medfører at de mest omfattende endringer først iverksettes i 2008. Blant endringene kan nevnes enklere stiftelsesdokument og redusert mulighet til å benytte selskap som directors i andre selskap (corporate directors).

I forbindelse med denne endringen, må Companies House gjøre en rekke endringer i sitt tekniske system. Som en av de største aktører innen filing opp mot det engelske foretaksregisteret, har Companies House anmodet Stron om deltakelse i den arbeidsgruppen som er nedsatt for å vurdere hvordan det nye tekniske system skal utformes.

For Stron er ikke dette bare en kvalitetserklæring som bekrefter Strons unike posisjon innen europeisk selskapsrett og sammensmeltningen av teknologi og jus som nå finner sted. Som deltaker i denne arbeidsgruppen vil Stron også være i en unik posisjon til å utforme sine egne systemer på en slik måte at de integrerer best mulig mot Companies House. Dette medfører at Strons kunder i tiden fremover kan forvente stadig utvidet funksjonalitet i vårt online system.

De andre firma og interesseorganisasjoner som sitter i utvalget sammen med Stron er UK Plc, All Things Technical Ltd, BASDA, CFSIF, Datacare Software (UK) Ltd, Digita, IRIS Software Limited, Jordans Limited, London Law Agency Ltd og 7side Limited. Samlet sett utgjør dette utvalget Europeas ledende eksperter innen elektronisk selskapsregistrering.