Stron styrker sin posisjon som desidert største NUF aktør – Stron group (Norway)

Nye markedsundersøkelser viser at Stron har beholdt sin unike posisjon i det norske NUF markedet gjennom sommeren.

Stron har i lang tid levert flere NUF enn noen annen aktør i Norge, og har ligget på en markedsandel på nærmere 70%. Ved markedsundersøkelse 15 august 2007, lå fortsatt Stron på dette nivå, med en liten økning siden siste undersøkelse 2 juli 2007. Ingen annen aktør hadde da en markedsandel på over 10%.

For selv å følge utviklingen i markedet, kan du besøke Brønnøysund sine kunngjøringer av nyregistreringer her:
Kunngjøringer

Stron tilbyr kunder enten adresse i Stron House i Pall Mall, eller Warwick Row. For å se adresse i England, velger du et selskap som slutter på ”limited” og sjekker forretningsadressen til det utenlandske foretak. Dette vil ikke gi deg en 100% sikker oversikt over alle registreringer, men gir deg en meget god indikasjon. I tillegg til dette kommer selvsagt de vanlige norske AS som Stron også registrerer.