Useriøse aktører – Stron group (Norway)

Juristfirmaet Claes Zangenberg har i det siste fått flere henvendelser fra personer som har brukt ulike firma for registrering av utenlandske foretak, og som har opplevd at selskapene ikke har blitt riktig registrert enten i utlandet eller i Norge. Enkelte har sågar blitt direkte svindlet av ikke-eksisterende firma.

Vi gjør oppmerksom på at en selskapsstiftelse har en rekke juridiske virkninger, og at feil i stiftelsesfasen kan ha store konsekvenser senere. For å sikre seg mot slike problemer, er det viktig å benytte selskaper med bred juridisk kompetanse. Tilfeldige “firma-konsulenter” mangler normalt full innsikt i selskapsrettslige, erstatningsrettslige og skatterettslige forhold i Norge og stiftelseslandet. Dette kan medføre både at selskapene ikke lar seg registrere, eller at det etter noen tid viser seg at blant annet ansvarsforhold eller anvendelsesmuligheter for selskapene er vesentlig annerledes enn de behov man opprinnelig hadde.

Vi anbefaler derfor alle å benytte enten et autorisert juristfirma eller et advokatfirma til stiftelse og registrering av selskaper i inn- og utland. Juristfirmaet Claes Zangenberg har slik særlig autorisasjon av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og er forsikret av Lloyds of London. Dette gir stor trygghet for våre klienter. Dersom dere av ulike grunner ikke ønsker å benytte våre tjenester, kan vi gi dere kontaktinformasjon til andre autoriserte jurister og advokater som kan tilby liknende tjenester med samme kvalitet og trygghet.