Useriøse NUF-selgere skaper problemer – Stron group (Norway)

Dessverre finnes det i dag enkelte aktører som tilbyr LTD / NUF i Norge som ikke alle er like seriøse. Dette er selvsagt et problem innen alle bransjer, men fordi LTD / NUF trenger profesjonell oppfølging i England (eller annet hjemland) kan konsekvensene av å benytte useriøse aktører, bli betydelige. I verste fall risikerer styremedlemmer dagbøter og selskapet kan bli slettet. Manglende innleveringer til engelske myndigheter er også en straffbar handling, selv om engelske myndigheter sjeldent personlig forfølger utenlandske styremedlemmer.

I Norge har det vært en tendens til at selskap som har blitt slettet i England, har blitt ”hengende igjen” med en norsk avdeling. Hovedselskapet i England er således slettet, men selskapet er fortsatt registrert i Brønnøysundregistrene. Årsaken til at dette har kunnet la seg gjøre, er at det ikke er noen automatisk informasjonsflyt mellom det engelske og norske foretaksregister.

Nå har dog norske myndigheter blitt oppmerksomme på problemet, og enkelte NUF har den siste tid blitt slettet fra Brønnøysundregistrene. Personer som driver NUF videre der selskapet er slettet i hjemlandet, risikerer også andre problemer – dels i forhold til ansvarsbegrensninger, dels i forhold til beskatning. En artikkel om temaet finner du her:

http://www.brreg.no/presse/pressemeldinger/2006/11/100nuf.html

Stron er Norges klart mest seriøse NUF-tilbyder. Fordi vi hele tiden har forstått betydningen av å ha full oversikt over våre kunders selskap i England, har vi fysiske kontorer både i Oslo og i London, og i tillegg til å ha ledende selskaps- og skattejurister inhouse i begge land, samarbeider vi med noen av Englands ledende advokatselskap. I forhold til å ha korrekt dialog med Inland Revenue, får vi f eks bistand fra Dorsey & Whitney som er ett av verdens største advokatselskaper og i England godt kjent for sin ekspertise innen internasjonal skatterett.

Kunder som har spørsmål rundt innleveringsplikter for selskap i England, kan ringe vår sjefsjurist Claes Zangenberg via vårt sentralbord på (t) 02435. Zangenberg har erfaring fra noen av Norges største advokatfirma, og har bistått både finansdepartement og skatteetaten i forbindelse med høringsarbeid rundt NUF. Han er ansett som Norges ledende autoritet innen LTD / NUF.

Har du benyttet en annen aktør, og er nå bekymret for om ditt selskap har levert det som må leveres i England? Ring oss, så sjekker vi direkte med Companies House. Vi kan da raskt gi svar på om ditt selskap er i ferd med å bli slettet. Vi kan også undersøke om ditt selskap har levert det som skal leveres til engelske skattemyndigheter, men dette er en noe lengre prosess.