Våre tjenester

Stron tilbyr tjenester til gründere og andre næringsdrivende. Vi er spesialister på møtepunktet mellom næringdrift og jus med dyktige jurister og advokater inhouse. Vi bistår med tjenester fra planlegging av selskapsstruktur og selskapsstiftelse i Norge og utlandet, til rådgivning, deltakelse i styrer og bistand under drift, utarbeidelse av kontrakter og som en støtte for styre og daglig ledelse.

Innen selskapsstiftelse er særlig våre NUF-pakker meget populære. Pakkene består av et ltd-selskap i England med en norsk avdeling, og har store driftsmessige og stiftelsesmessige fordeler. Slike pakker starter på NOK 2 760 – ferdig registrert i Norge.*

For mer informasjon kan du kontakte oss ved å fylle ut dette skjema, eller på (t) 02435 (f) 21985999 (e) support_no@stron-group.com. Våre salær er fleksible.

Oppgitt pris gjelder vårt salær. Gebyrer i Norge kommer i tillegg.