Nye regler for aksjeoverdragelse

Endring i reglene for registrering av aksjeendringer i NUF

Det har nylig trådt i kraft endringer til hvordan små aksjetransaksjoner skal registreres i Norge. Dette vil gjøre hverdagen enda enklere for de fleste NUF registrert gjennom Stron.

Tidligere måtte endringer gjøres på skjema J30 eller tilsvarende, og meldes HMRC Stamp Duty office. På slike transaksjoner tilkom en avgift på 0.5% av transaksjonsverdien, minst GBP 5. Selv om avgiften var minimal for de fleste NUF, medførte systemet forsinkelser i registrering av nye eiere.

Etter endringer som trådte i kraft i mars / april 2008 er det nå ikke nødvendig å sende melding om transaksjoner der avgiften er mindre enn GBP 1 000. I praksis innebærer dette at aksjeoverdragelse til verdi under GBP 200 000 (ca 2 millioner kroner), ikke meldes til HMRC. I stedet skal den autoriserte Company Registrar motta meldinger på et revidert J30-skjema, med en egenerklæring for transaksjonsverdien.

Stron kan i disse tilfeller registrere eierskifte samme dag som vi mottar signerte transaksjonsdokumenter.