NUF og partsevne – ny kjennelse

I en kjennelse av 17 juni 2008 (LB-2008-86236) konkluderer Borgarting lagmannsrett at NUF ikke har partsevne. Dommen er interessant fordi den er i samsvar med hva Strons sjefsjurist, Claes Zangenberg, har fremhevet i sin NUF-håndbok, men samtidig bryter med et par senere dommer.
Lagmannsretten legger til grunn at en avdeling eller filial av et selskap ikke har partsevne, og at dette også må gjelde der avdelingen, filialen, er registrert som NUF (norskregistrert utenlandsk foretak). Tingretten har dermed feilaktig åpnet konkurs i NUF-selskapet og tingrettens kjennelse oppheves.
Du kan lese mer om NUF og partsevne her, og i vår NUF-håndbok.