Saksbehandlingstid hos Foretaksregisteret

Vi gjør våre kunder oppmerksom på at det må forventes lenger enn vanlig saksbehandlingstid hos Brønnøysundsregistrene i juli og august.
Dette gjelder særlig for registrering av NUF da det kun er et begrenset antall personer hos Foretaksregisteret som har kompetanse på dette området.
Våre kunder oppfordres til å snarest mulig registrere sitt foretak dersom de ønsker å komme i gang med driften fra høsten.