Fjernes revisjonsplikten for små aksjeselskap?

Dette er en eldre artikkel.  Revisjonsplikten er nå opphevet for små AS med virkning fra regnskapsåret 2011.
Den internasjonale tendens går i retning av lemping av revisjonsplikten for små aksjeselskap. Også i Norge pågår et arbeid med samme. Den 20 oktober 2008 utløp høringsfristen som Finansdepartementet har satt. Du kan lese Panlegis sitt høringssvar her:
Panlegis høringssvar
Etter det Panlegis kjenner til, er det i dag flertall for en lemping av revisjonsplikten. H, Sp, KrF, V og FrP går alle, så vidt vites, inn for en lempet revisjonsplikt for små AS – i tråd med den utvikling som finner sted i Sverige, Danmark og resten av EU.