3 prosent skatt for holdingselskap!

Vi har tidligere omtalt at statsbudsjettet for 2009 innførte et 3 prs skattegrunnlag for holdingselskap på inntekter i form av blant annet utbytte og gevinstsalg.
For å klargjøre situasjonen: Denne skatten gjelder ikke konsernbidrag. Overskudd kan således fortsatt skattefritt flyttes fra et heleid datterselskap til et holdingselskap uten at det utløser noen skatt. Kunder som gjennom oss har satt opp både et driftsselskap og et holdingselskap, og ikke benytter sitt holdingselskap til andre aktiviteter enn eierskap i driftsselskapet, påvirkes således ikke av denne endringen.
For utbytte fra f eks børsnoterte selskap, innebærer regelen at 3 prs av utbytte skal anses som inntekt. Av disse 3 prs skal altså beregnes en alminnelig selskapsskatt på 28 prs. For et holdingselskap som mottar kr 100 000 i utbytte, innebærer dette en skatt på kr 840 (kr 100 000 x 0,03 x 0,28). Skattefordelen med holdingselskap er således i praksis uendret, men næringsoppgave 2 har nå et eget punkt for dette beregnede inntektsgrunnlag.
Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende Statsbudsjettets endringer på dette punkt, ring oss gjerne på (t) 02435