Viktig advarsel

NUF-markedet i Norge har over de siste årene blitt et stort market. I kjølvannet av dette følger dessverre også mange svindlere. Dersom du blir kontaktet av noen som ønsker å levere tjenester til ditt selskap i England, bør du alltid ta kontakt med oss før du takker ja. Ved å få deg til å signere skjema som skjema 288 eller 287 i England, kan de ta over styringen av ditt selskap eller sørge for at du mister oppfølgingstjenester fra oss.
Det har også blitt rapportert at enkelte svindlere fra tid til annen utgir seg for å være PANLEGIS. Skulle du motta mail eller telefonisk henvendelse fra PANLEGIS, og du er usikker på om henvendelsen virkelig er fra oss, kan du alltid be om å få ringe tilbake til oss på telefon 02435. Vi vil normalt aldri ringe deg uten å ha sendt deg en epost først. Typisk vil du bli oppringt av oss i forbindelse med annual return eller accounts eller ved for sen innbetaling av årsgebyr