Norge vil slå ned på diskriminering av NUF

Engelske NUF har de siste årene blitt en svært populær selskapsform. Personlig ansvarsbegrensning og ingen minimumskrav til aksjekapital har gjort selskapsformen til en favoritt blant små næringsdrivende. Likevel har det vært visse skår i gleden. Mange banker og finansieringsinstitusjoner har vært avvisende til å yte lån og andre tjenester til NUF.
I 2009 anmeldte PANLEGIS Norge til ESA – overvåkningsorgan for EFTA – for ikke å sikre NUF godt nok mot diskriminering. Nå varsler norske myndigheter at de vil slå hard ned på diskrimineringen av slike NUF. I et brev til ESA skriver Justis- og Politidepartementet at det er ”(…) åpenbart at et det at et selskap er etablert i en annen EØS-stat (… ikke er …) saklig grunn når et finansieringsselskap nekter å tilby kreditt til en kunde (…)”.
Departementet er svært tydelige på at det følger av EØS-avtalen at det aldri kan diskrimineres mot engelske NUF. Departementet skriver NUF som opplever diskriminering ikke bare kan ta rettslige skritt for norske domstoler, men at det også kan være straffbart å diskriminere eller bistå til diskriminering mot slike NUF.
Det fremgår tydelig av brevet fra departementet at det foreligger en viss kontraheringsplikt for finansinstitusjoner og banker. Med EØS-loven medfører at også andre foretak er forhindret fra å diskriminere mot NUF.
NUF som opplever diskriminering kan ta ut søksmål direkte for norske domstoler, og domstolene må antas både å kunne gjennomtvinge visse kontraheringer, idømme økonomisk kompensasjon – og som departementet også selv skriver, diskriminering mot NUF kan i visste alvorlige tilfeller lede til anmeldelse og bot- eller fengselsstraff.
Har du opplevd diskriminering kan du ta kontakt me PANLEGIS på tlf 02435. Vi kan bistå deg med å sikre dine rettigheter som NUF.