Hva inneholder oppfølgingspakken?

Vår ordinære oppfølgingspakke innebærer at vi gir selskapet en kontoradresse i England, stiller som Company Secretary og sørger for innsendelse av lovpålagte skjema. Vår oppfølgingspakke er basert på at du skal kunne drive ditt selskap på vanlig måte i Norge – som et norsk AS – uten å måtte tenke på innleveringer i England. Vi tar oss av alle standard innleveringer i England. Normalt skjer dette helt automatisk uten at du behøver å involvere deg, men visse innleveringer må signeres eller autoriseres av deg som styreleder i selskapet. Det viktigste for deg er med andre ord å holde oss oppdatert om din epostadresse og andre kontaktdetaljer.
I England innleverer vi årlig blant annet Annual Return og Annual Accounts. Annual return er en årlig oppdatering til engelske myndigheter om blant annet hvem som er eier av aksjer i selskapet og hvem som sitter i styre. Vi baserer oss da på den informasjon vi allerede i har i vår database og som du kan se på vår kundeweb.
Annual accounts er regnskap for selskap uten virksomhet (s.k. DCA – nullregnskap) I avtale med Inland Revenue suppleres dette med en årlig melding om at selskapet skatter og fører regnskap i Norge.
Forutsetningen for den ordinære oppfølgingspakke er at selskapet ikke har aktivitet i England og er skattemessig hjemhørende i Norge. Vi vil da gi engelske skattemyndigheter beskjed om dette, og selskapet vil da normalt ikke bli pålagt å levere noen selvangivelse i England.
Dersom selskapet skal ha virksomhet i England, vil det normalt oppstå plikt til regnskapsføring og innlevering av selvangivelse i England. I disse tilfeller må du gi oss beskjed, så bistår vårt Londonkontor med alle formaliteter til en nærmere avtalt pris.