Hva skjer med MVA-registrering?

Ditt NUF/LTD kan registreres i merverdiavgiftsmanntallet på samme måte og på samme vilkår som et norsk AS.
Vi krysser standardmessig av på “nei” vedrørende MVA-registrering. Ditt nye firma vil være et nytt rettsubjekt, uansett om du starter ny virksomhet eller viderefører gammel, og for MVA-registrering må ditt firma ha omsatt for minst kr 50 000 i løpet av en 12-mnd periode.
Du kan selv endre avkrysningen manuelt, men da må du eller din regnskapsfører også fylle ut samordnet registermelding del 2 og dokumentere eller sannsynliggjøre at du vil passere MVA-grensen.
Det enkleste er ofte å vente til du mottar firmaattest og organisasjonsnummer fra Brønnøysundsregistrene og deretter søke MVA-registrering når virksomheten har kommet i gang, men før grensen passeres.