Hvordan omgjør jeg et AS / enkeltpersonforetak til et NUF?

Du kan ikke direkte omdanne et norsk selskap (f eks aksjeselskap, DA, ANS eller enkeltpersonforetak) til et NUF. Årsaken er at selskapene er hovedregistrert i ulike jurisdiksjoner. Det man normalt gjør i slike situasjoner, er derfor å overføre alle aktiva og passiva i det gamle selskap til et nystiftet LTD/NUF. Deretter oppløses det tidligere selskapet og slettes i Brønnøysundregistrene.
I forbindelse med denne type “omdanning” er det et par ting som man skal passe særlig på. Dels bør man være sikker på at man har kontraktsmessig adgang til å overdra evt avtaler i det selskap som legges ned, dels bør man være oppmerksom på faren for skattemessig realisasjonsgevinst ved overføring til det nye aksjeselskap.
Med rett planlegging, kan også goodwill og andre aktiva i den gamle selskap kunne medføre at stiftere får en fordring på det nystiftede selskap – noe som kan være svært skattemessig gunstig.
Vårt kontor bistår gjerne med råd og veiledning i forbindelse med omdanning og nystiftelser.