Må aksjekapitalen innbetales?

I engelske “private companies limited by shares” (ltd-selskap), behøver man ikke innbetale kapitalen på stiftelsestidspunktet. Du finner en lengre artikkel om dette på våre sider