ANDRE SELSKAPSFORMER

PANLEGIS er en stor internasjonal aktør som kan tilby deg en rekke spennende produkter Fra våre kontorer i London og på Malta, tilbyr vi internasjonale selskapsetableringer. Blant våre andre produkter er selskapsregistreringer i flere europeiske jurisdiksjoner, herunder Sverige, Tyskland og Malta. Vi tilbyr også standardkontrakter og andre nyttige verktøy for næringsdrivende. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om våre produkter.

Et utvalg av selskapsformer vi tilbyr

  • NUF
  • Norsk AS
  • Maltesiske Ltd-selskap
  • SUF – svensk filial
  • AB – svensk aksjeselskap
  • Tysk filial av engelsk selskap