Andre selskapstyper – PANLEGIS (Norway)

Vi bistår med å stifte alle typer selskap både i Norge, og utlandet. Det finnes en rekke ulike grunner til at norske næringsdrivende ønsker å etablere seg utenfor Norge. Skattemessige fordeler er nok det folk flest forbinder med denne type selskapsstiftelser, men blant de foretak vi bistår ligger det i all hovedsak en rekke komplekse motiver bak ønsket om å etablere selskap i utlandet.
Et typisk eksempel på hvordan vi kan bistå, er en norsk produsent som opplever at kunder i Europa vegrer seg for å kjøpe fordi de selv må tilse fortolling av varene. Vi kan bistå med å ordne egenfortolling via Sverige uten at det må opprettes et utenlandsk selskap, eller at det opprettes et selskap eller en avdeling i et EU land som står som agent tar seg av fortollingen. Dermed kan varen selges videre til andre EU-land ferdig fortollet. Kundene spares for mye arbeid – og konkurranseevnen er vesentlig forbedret.
Et annet typisk eksempel er en gründer som sitter med en oppfinnelse som han ønsker å produsere og selge internasjonal. Vi kan bistå med å velge etableringsland ut fra en avveining av markedstilgang, kapitaltilgang, stabilitet, skatt og selskapsmessig fleksibilitet. Noen ganger vil det være hensiktsmessig å plassere hovedkontor, salg og produksjon i en jurisdiksjon, andre ganger vil eierne være tjent med at selskapets struktur er mer spredt. Vårt store nettverk internasjonalt gjør at vi også kan bistå for eksempel med å formidle kontakt med selskaper i lavkostland som kan bistå med produksjon og ferdigstillelse av produkter.
Om ønskelig bistår vi også gründer og næringsdrivende på andre måter enn ved selskapsstiftelsene – f eks med juridisk og forretningsmessig veiledning av styre og daglig ledelse, bistand til å utarbeide forretningsplaner og prospekt og bistand til å formilde kontakt med investorer.
For mer informasjon og for å avtale et møte, kan du ta kontakt på (t) 02435 (f) 21986979 (e) support_no@stron-group.com. Våre salær er fleksible.