AS – norske aksjeselskap

Tradisjonell trygghet
Papirer på 5 minutter

Et tradisjonelt aksjeselskap gir deg økt trygghet, bedre sosiale rettigheter og mindre skatt
Aksjeselskap er en velkjent selskapsform som gir deg som eier begrenset risiko og betydelige skattefordeler. Aksjeselskap skatter ikke av utbytte som mottas fra andre selskap og heller ikke av gevinst ved aksjesalg – og er derfor velegnet som investeringsselskap. Aksjeselskap som selskapsform er godt kjent i næringslivet og dette gjør det enklere å innhente både investorkapital og lån til drift og investering. Et norsk AS trenger revisor og du må du stille med minst kr 30 000 i kapital.
Et aksjeselskap er ofte et godt valg dersom ditt selskap har stort kapitalbehov eller du uansett føler at det er nødvendig med en årlig revisjon av ditt regnskap. Fordelene med et AS og et NUF er ofte de amme, men kostnadene med et AS er høyere. Det beror derfor på personlige preferanser om du velger den ene eller andre selskapsformen.

Hvorfor bestille as gjennom PANLEGIS?

  • Alle papirer leveres innen 5 minutter
  • Vårt system fjerner feilkilder
  • Profesjonell oppfølgingspakke
  • Profesjonell saksbehandling
  • Grundig veiledning
  • Billigst på det norske markedet