BESTILL HÅNDBOKEN FOR ENGELSKE BANKKONTO

UK BUSINESS BANKING: OPENING AND OPERATING A UK BANK ACCOUNT
Å åpne en bankkonto i England kan være en lang og kronglete prosess. Denne boken gir deg den kunnskap og de råd som er nødvendige for å redusere både tiden, kostnadene og problemene forbundet med en slik prosess.
UK Business Banking gir en grundig innføring i det engelske banksystemet, hvilke banker som er best for din type virksomhet og hvordan man enklest og raskest kan åpne en engelsk bankkonto.
Boken er skrevet av PANLEGIS’ grunnlegger, Claes Zangenberg, som også har skrevet blant annet HÅNDBOK I NUF.
Claes Zangenberg er jurist og en ledende autoritet innen NUF.  Han har bistått skattedirektoratet med råd og han har ved flere anledninger vært utvalgt som høringsinstans av Finansdepartementet.  Han har også sittet i Companies Act 2006 Workgroup for det engelske foretaksregisteret og er en hyppig brukt rådgiver for advokater.  Han er i dag juridisk ansvarlig i PANLEGIS, Europas ledende leverandør av selskapsrettslige tjenester.
NB! Boken er kun tilgjengelig på engelsk. EUR 34 tilsvarer ca kr 270 (2010-04-01).