BESTILL NUF-HÅNDBOKEN (4 utg)

kr 349 inkl frakt,-

Den ultimate håndbok for NUF
NUF har i løpet av få år blitt en av de aller mest populære foretaksformer – og har i stor grad endret norsk selskapsrett.
HÅNDBOK I NUF gir en grundig innføring i NUF som foretaksform, og er ment som et praktisk oppslagsverk ikke bare for de som driver, eller vurderer å starte NUF, men også for alle som regelmessig kommer i kontakt med NUF. Kun med tilstrekkelig kunnskap kan man sikre sine rettigheter i forhold til en selskapsform som ligger i forkant av rettsutviklingen, og kompetanse om NUF er derfor like viktig for kunder og kontraktsmotparter av NUF.
HÅNDBOK I NUF er skrevet på en lettfattelig måte som gjør den like velegnet for lekfolk som for advokater og revisorer.  Den gir en grundig innføring i de engelske NUFs rettigheter og plikter i Norge og i England.
Claes Zangenberg er jurist og en ledende autoritet innen NUF.  Han har bistått skattedirektoratet med råd og han har ved flere anledninger vært utvalgt som høringsinstans av Finansdepartementet.  Han har også sittet i Companies Act 2006 Workgroup for det engelske foretaksregisteret og er en hyppig brukt rådgiver for advokater.  Han er i dag juridisk ansvarlig i PANLEGIS, Europas ledende leverandør av selskapsrettslige tjenester.