Spørsmål rundt oppstart og registrering av NUF

Det er 4 spørsmål i denne FAQ.
Sider: 1

Spørsmål:


Spørsmål og svar

Hvordan innbetaler jeg midler til selskapet?

Aksjer som du har tegnet ved stiftelsen og som du ønsker å gjøre opp overfor selskapet, betaler du normalt til selskapets konto her i Norge. Det er i så måte ingen forskjell innbetalt til NUF’et og til LTD’et.
Dersom selskapet har ytterligere behov for midler kan dette enten gjøres ved å utvide aksjekapitalen – eller tildele flere aksjer innenfor den autoriserte kapital dersom denne er høyere enn det som hittil er tegnet. I våre standard vedtekter har styret normalt rett til å tildele slik aksjer i en begrenset periode som kan forlenges med generalforsamlingsvedtak. Husk at endring av aksjekapital eller tildeling av aksjer, skal rapporteres til engelske myndigheter. Vi bistår etter nærmere avtale med dette.
Et alternativ som mange velger, er å la selskapet låne midler fra aksjonæren(e). Når selskapet senere tjener penger, kan lånet normalt tilbakebetales uten at det utløser noen skattemessig gevinst hos lånegiver.

Hva kan jeg kalle selskapet?

NUF-selskapene er fullt ut lovlige. Norske myndigheter er pålagt å godta registrering av slike selskap som et ledd i etableringsfriheten innen EU / EØS. I den såkalte Centros-dommen fra 1999 ble det klart slått fast at EØS-borgere kan velge hvilket land de ønsker å registrere sitt selskap, uavhengig av hvor dette selskapet senere skal drive virksomhet.

Er NUF virkelig lovlige?

NUF er enkle å stifte og rimelige å drive. Mens stiftelse av norske aksjeselskap krever kr 30 000 i aksjekapital, og revisorbekreftelse ved stiftelsen, kan våre NUF stiftes uten innbetaling av aksjekapital og uten revisjonsplikt. Pr i dag er det heller ikke noen plikt til årlig revisjon av regnskap, slik som for norske aksjeselskap.
Våre NUF er hovedregistrerte i England, og er derfor beskyttet av etableringsfriheten innenfor EØS. Norske myndigheter kan derfor ikke nekte å godta registrering av slike selskap, og de kan heller ikke pålegge de byrder som norske aksjeselskap ikke har.
NUF hovedregistrert i England, kan også dra fordel av den fleksible engelske selskapsrett – og f eks treffe fortløpende styrevedtak om utbytte gjennom hele året.

Hva er fordelene med NUF?

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Dette er selskap som er hovedregistrert utenfor Norge, men som deretter registreres i det norske Foretaksregister, og får eget organisasjonsnummer i Norge. Våre ordinære NUF er hovedregistrert i England som ltd-selskaper (private limited companies).