Spørsmål rundt oppstart og registrering av NUF

Det er 4 spørsmål i denne FAQ.
Sider: 1

Spørsmål:


Spørsmål og svar

Hva må leveres for mitt NUF årlig?

Dersom du har en oppfølgingspakke gjennom oss, vil vi sørge for alle innleveringer i England. Mange av disse skjema gjelder rent tekniske saker som du normalt ikke behøver å tenke på. De viktigste papirer vi leverer er annual return, som er en årlig oppdatering av selskapets detaljer – herunder eiere og ledelse – og annual accounts – som er selskapets regnskap i England. I tillegg leverer vi en bekreftelse til engelske skattemyndigheter om at ditt selskap er skattemessig hjemhørende i Norge. De fleste av disse innleveringer ordner vi uten at du behøver å signere, men enkelte skjema må du som leder av firmaet selv signere. Du vil da få en mail av oss med en link til våre meget brukervennlige onlinesystem. Det eneste du behøver å tenke på er derfor å holde oss oppdatert om dine kontaktdetaljer – herunder epost.
Når det gjelder innleveringer i Norge, vil du normalt ha samme plikter til innleveringer som et norsk aksjeselskap. Dette medfører at du eller din regnskapsfører må sende inn årsregnskap til regnskapsregisteret og selvangivelse samt næringsoppgave 2 til likningsmyndighetene. NUF er i skrivende stund fritatt for innlevering av aksjonæroppgave.

Hva med skatt i England?

Forutsatt at selskapet ikke har virksomhet utenfor Norge, og eies og drives av personer skattemessig bosatt i Norge, skal selskapet kun skatte hit. For kunder som velger en oppfølgingspakke gjennom oss, vil vi i disse situasjoner sende en melding om selskapets situasjon til engelske skattemyndigheter. Da vil selskapet normalt bli fritatt for å levere selvangivelse i England, men fra tid til annen krever engelske myndigheter fremlagt en attest fra det lokale likningskontoret i Norge som dokumentasjon.

Hvordan er skatteregler for NUF i Norge?

Skattereglene for de NUF vi stifter, tilsvarer skattereglene for norske aksjeselskap. Forutsetningen er at selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge – og det vil det normalt være dersom det har hele sin virksomhet her og er eid og drevet av personer bosatt i Norge. I disse situasjonene er de NUF vi stifter, garantert gjennom EØS-avtalen ikke å bli stilt skattemessig mindre gunstig enn norske aksjeselskap.
At selskapet skattelegges som et norsk AS, innebærer at selskapets alminnelige skatt på overskudd er 28%. Utbytte fra selskapet skattelegges ut over et skjermingsbeløp basert på din kostpris. Fra 1/1-2006 kan både de NUF vi stifter og norske AS ta ut skattefritt utbytte fra andre aksjeselskap og oppnå skattefri gevinst ved salg av aksjer i andre selskap. For mange er derfor våre NUF eller norske aksjeselskap, velegnet som holdingselskap.
I England betaler LTD/NUF-selskapene ikke skatt ettersom selskapet er skattemessig hjemhørende i Norge. Unntak kan tenkes f eks dersom selskapet har aktivitet i England.

Hva med pliktene i England?

Vi tilbyr ulike former for oppfølging av selskapene i England. De fleste av våre kunder velger en pakke der vi står som Company Secretary og sørger for innsendelse av de dokumenter som normalt kreves i England: Annual Return og årsregnskap til Companies House, og melding til Inland Revenue. Med en slik pakke kan du fokusere på driften i Norge. For øvrig tilbyr vi selvsagt bistand til alle former for endringer i England – som utvidelse av aksjekapital, overdragelse av aksjer, endringer av firmanavn, endringer av styresammensetting og så videre.